Được tạo bởi Blogger.

Bảng hàng đất thổ cư Bình Châu tháng 9/2019

0 comments

Bảng hàng đất thổ cư Bình Châu tháng 9/2019

Vị trí các lô đất đều cách biển từ vài chục mét đến vài trăm mét, sổ sách đầy đủ, hệ thống đường điện nước hoàn chỉnh, quy hoạch rõ ràng...
Gần các dự án nghỉ dưỡng lớn ven biển tại Bình Châu, tiềm năng sinh lời cao..

Thửa số 793
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 742m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 3,6 triệu/m2


Thửa số 786
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 724m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4 triệu/m2


Thửa số 787
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 723m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4 triệu/m2


Thửa số 788
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 722m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4 triệu/m2


Thửa số 789
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 604m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4 triệu/m2


Thửa số 790
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 577 m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 3,6 triệu/m2


Thửa số 791
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 699 m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 3,6 triệu/m2


Thửa số 792
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 709 m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 3,6 triệu/m2


Thửa số 793
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 742m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 3,6 triệu/m2


Thửa số 794
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 713 m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4 triệu/m2Thửa số 7
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 9543m2
Đất ở : 200m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4 triệu/m2


Thửa số 794
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 713 m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4,5 triệu/m2


Thửa số 559
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 1063 m2
Đất ở : 100m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4,5 triệu/m2


Thửa số 560
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 1060 m2
Đất ở : 100m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 4,5 triệu/m2


Thửa số 852
Địa chỉ : Xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích : 1069 m2
Đất ở :100m2
Hình thức sử dụng : Quy hoạch đất ở đô thị
Giá bán : 7,5 triệu/m2
Rất nhiều sổ tiếp tục được cập nhật.....